Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 05(20) |

Article title

Oddziaływanie wielkości ekonomicznej na zasoby pracy gospodarstwa rolniczego

Content

Title variants

EN
Effect of economic size on the manpower resources of a farm

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wpływu wielkości ekonomicznej na cechy ilościowe i jakościowe zasobów pracy. Oceny cech ilościowych dokonano na podstawie liczby osób pełnozatrudnionych pracujących w gospodarstwach. Dla oceny cech jakościowych zasobów pracy przeprowadzono analizą poziomu wykształcenia ogólnego i rolniczego. Przeprowadzona analiza wykazała, że najkorzystniejszą strukturę wykształcenia wyróżniały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 20 ESU i powyżej.
EN
The purpose of this study is an attempt to show the influence of farm economic size on the quantity and quality features of the manpower resources. The valuation of the quantity features was based on the number of fully employed workers working on farm. To valuate the quality features of the manpower resources the level of general and agricultural education was analyzed. The analysis showed that the most favourable structure of education featured farms which had 20 ESU of economic size and above.

Year

Volume

Physical description

s.59-65,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
author
  • Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-de876685-659c-4e5c-abf8-12eee448730d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.