PL EN


2006 | 15 |
Article title

Wycena produkcji rolniczej w toku w opinii rzeczoznawców

Authors
Content
Title variants
EN
Expert opinions on the valuation of agricultural production in progress
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem zaprezentowanych w artykule badań było poznanie opinii rzeczoznawców majątkowych na temat wyceny produkcji rolniczej w toku. Wyniki badań wskazały na istotne trudności w wycenie tej produkcji w praktyce, jak również na brak znajomości metod wyceny uwzględniających potencjał dochodowy oraz zmiany w czasie wartości produkcji rolniczej w toku. Ponadto, eksperci wskazali na brak literatury dotyczącej wyceny w rolnictwie, co potwierdza zasadność prowadzenia i popularyzowania badań w tym zakresie.
EN
The aim of a survey was to learn the of valuers’ opinions about the value of agricultural production in progress. The research has shown that there were real difficulties in valuation of production in progress; experts do not have enough knowledge about incorporating the changes in the value of agricultural production, and they lack understanding of relevant literature.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.49-57,rys.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
References
  • Adamowski Z. (1983): Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. Wyd. 3, PWRiL, Warszawa.
  • Bud-Gusaim J. (1997): Teoretyczne podstawy i metodyczne aspekty szacowania wartości rolniczej produkcji w toku. [W:] Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych. VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Wyd. ART Olsztyn, s. 117-129.
  • Bud-Gusaim J. (2005): Taksacja rolnicza. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Konowalczuk J., Kurowska T., Ostrowski L.J., Urbańczyk K. [2002]: Wycena nieruchomości rolnych. Prawo, rynek, metody. Wyd. PFSRM, Warszawa.
  • Laskowska E. (2002): Wycena rolniczej produkcji w toku - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 46.
  • Łaguna T. M. (1999): Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych. Wyd. ZCO, Olsztyn-Zielona Góra.
  • Moszczeński S. (1933): Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich. Nakład własny autora, Warszawa.
  • Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. (1999). Hopfer A. (red.). Wyd. Twigger Warszawa.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-df2b7b03-de9b-42fd-bd3b-aa13b9690d13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.