PL EN


2009 | 07(22) |
Article title

Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis and assessment of changes in the Polish fish economy after accession to the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano zmiany, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej. Omówione zostały takie problemy, jak dostosowanie administracji rybackiej do wymagań UE, redukcja zdolności połowowej floty, rentowność rybołówstwa bałtyckiego, rozwój przetwórstwa rybnego i zmiany na rynku rybnym. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że przyszłość polskiej gospodarki rybnej zależy od rozwoju rybołówstwa dalekomorskiego i przetwórstwa rybnego.
EN
The paper is showing changes which followed the Polish accession to the European Union in the Polish fish economy. Such problems are described as adjusting of fishery administration to the Union requirements, reduction of fishing capacity, profitability of fishery, development of fish processing industry and changes in the fish market. Based on research results is a conclusion that the future of Polish fish economy depends on development of the deep-sea fishery and the fish industry.
Year
Volume
Physical description
s.70-79,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Zakład Analizy Systemowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-e2374558-c0c0-48ba-b60a-15759dd1273a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.