Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 05(20) |

Article title

Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce

Content

Title variants

EN
Spatial differentiation of organic agricultural production in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zróżnicowania przestrzennego produkcji surowców żywnościowych pochodzących z gospodarstw produkującymi metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa tych produktów w Polsce. Przeprowadzono analizę porównawczą, wykorzystując dane statystyczne z opracowań GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi oraz przetwórni produkujących ekologiczną żywność w Polsce.
EN
Poland has favourable natural conditions for development of the ecological agriculture. The aim of this article is to display and evaluate the spatial differentiation of production of raw material for food products coming from organic farms as well as of processing of these products in Poland. A comparative analysis was conducted using the GUS statistical data, the IJHARS data as well as those from the Ministry of Agriculture and Rural Development, related to organic farming as well as to food processing plants producing the organic food in Poland.

Year

Volume

Physical description

s.109-115,rys.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ec92842c-a3dd-467d-8629-aa6745f3735a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.