Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 2 |

Article title

Światowy rynek trzciny cukrowej

Authors

Content

Title variants

EN
World sugar cane market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Trzcina cukrowa jest podstawowym surowcem do produkcji cukru i bioetanolu na świecie. Na świtowym rynku cukru występuje silna konkurencja między cukrem trzcinowym i buraczanym. Zamiany w polityki rynkowej w cukrownictwie w uprzemysłowionych krajach oraz bilateralne porozumienia handlowe powodują, że systematycznie zmniejsza się udział cukru buraczanego w światowej produkcji. Uprawa trzciny cukrowej dynamicznie rozwija się, a decyduje o tym rosnący popyt na cukier na świecie oraz polityka energetyczna Brazylii, która duże ilości trzciny cukrowej i melasy przetwarza na bioetanol. Trzcina cukrowa i produkty uboczne jej przetwórstwa znajdują zastosowanie także w innych sektorach gospodarki. Silna pozycja konkurencyjna trzciny cukrowej wynika z dużej produktywności z jednostki powierzchni oraz niskich kosztów produkcji.
EN
Sugar cane is a basic raw material for the production of sugar and bioethanol throughout the world. There is strong competition between cane sugar and beet sugar on the market. Changes in market policies in developed countries and bilateral agreements lead to a gradual decline of beet sugar share in the world production of sugar. The cultivation of sugar cane shows a dynamic development which reflects growing demand for sugar and policies related to the energy sector in Brazil, where large quantities of sugar cane and molasses are being processed for ethanol. Moreover sugar cane and by-products of its processing are also used in other areas. Such strong competitive position of sugar cane results from high yield per area unit and low production costs.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.140-149,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

 • Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Broeker W.S. [2006]: Breathing easy, Et tu, O2, Columbia University, New York.
 • Falkowski J., Ostrowicki J. [2001]: Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.
 • Fierla I. [2007]: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Grochowska R., Łopaciuk W., Rosiak E. Szajner P. [2013]: Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, PE 2011-2014, nr70, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Hobhouse H. [2001]: Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
 • Hryszko K., Szajner P. [2013]: Sytuacja na światowym rynku cukrui jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, PW 2011-2014, nr 71, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Isermeyer F., Kleinhanβ W. [2005]: Vergleichende Analyse verschiedener Vor-schläge zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, FAL Breunschweig.
 • Luderer D., Nollau V., Vetters K. [2010]: Mathematical Formulas for Economists, Springer, Heidelberg.
 • Łuczak C. [1981]: Dzieje cukrownictwa w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • McGinnis R.A. [1976]: Cukrownictwo, WN-T, Warszawa.
 • Merki Ch.M. [1993]: Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
 • Msangi S., Tokgoz S., Zhang W. [2012]: Biofuels, Agriculture and Food Security: Key Connections & Challenges, Environment & Production, Technology Division, IFPRI, Washington.
 • Myers, N. [1985]: The primary source, W.W. Norton & Co., New York.
 • Pingali P. [2007]: Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy, Agricultural and Development Economics Division, (FAO), Rome.
 • Spörri A., Bening C., Scholz R.W. [2011]: Nachhaltigkeitsanalyse der industriellen Zuckerproduktion Vergleich der Produktion von Schweizer Rübenzucker und Brasilianischem Rohrzucker, Projektbericht, ETH, NSEI, IED, Zürich 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-f24fb6d7-493a-48d9-b253-2ef38ce0fac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.