PL EN


2012 | 12[27] | 1 |
Article title

Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu

Content
Title variants
EN
Innovative activity of orchard farms in Grojec and Warka region in terms of the region’s competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji skoncentrowano się na proinnowacyjnych zachowaniach właścicieli gospodarstw sadowniczych. Badania dotyczyły regionu Grójca i Warki, gdyż tam właśnie występuje najwyższa w Europie koncentracja sadów. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjności gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki oraz działań mających na celu budowanie współpracy i poszukiwań nowych informacji mogących wpływać na usprawnienie i efektywność ich działań. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność, zarówno w zakresie wprowadzania innowacji, jak i w nawiązywaniu współpracy wzajemnie między sadownikami i między organizacjami branżowymi, jest niewielka, co w konsekwencji prowadzić może do osłabienia pozycji i znaczenia regionu Grójca i Warki jako potentata w produkcji owoców na świecie.
EN
Author concentrates on the pro-innovative behaviour of orchard farm owners. Research was conducted in the Grójec and Warka region, which represents the highest concentration of orchards in Europe. The aim of article was a presentation of innovation tendencies among fruit growers in Warka and Grójec region and the cooperation between them.
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.127-137,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
  • Instytut Zarządzania i Ekonomii, Akademia Wychowania Fizycznego im.Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-f2d462ed-cee2-4834-8329-cd1656d913ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.