Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Rolnictwo ekologiczne w Polsce - wybrane wskażniki

Authors

Content

Title variants

EN
Ecological agriculture in Poland - selected indicators

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu oraz prognoz związanych z rolnictwem ekologicznym w Polsce. Przeprowadzono analizę wykorzystując dane statystyczne z opracowań GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi w Polsce. W Polsce warunki do produkcji metodami ekologicznymi są sprzyjające. Integracja z Unią Europejską stworzyła możliwości wzrostu tego sektora gospodarki żywnościowej.
EN
Presentation of the current state of organic agriculture in Poland is the aim of this article, its changes as well as prognoses for the farms using organic methods of production. The analysis was conducted using studies by GUS, IJHARS as well as statistical data from the Ministry of Agriculture and Rural Development, relating to farms using organic methods in Poland. Conditions for organic production are favourable in Poland. The integration with the European Union created a possibility of growth of this sector of food economy.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.415-422,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

References

Notes

PL
rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-f7638a1f-75bc-4085-bdb5-21eb8676cb5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.