PL EN


2009 | 08(23) |
Article title

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na przemiany jakości produkcji przedsiębiorstw rolno-spożywczych

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the Poland’s integration with the European Union on the production quality changes in agri-food enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zwrócono szczególną uwagę na podstawowe rodzaje systemów i znaków jakości oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną grupy badanych przedsiębiorstw, reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Zwrócono również uwagę na inne czynniki, które w połączeniu ze skutecznie wdrożonymi zasadami jakościowymi mogą mieć istotny wpływ na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych.
EN
The essential part of the paper is sacrificed to reviewing the major types of quality systems and quality marks as well as their impact on the economic situation of a group of examined enterprises from agri-food branch. Furthermore, other factors which, combined with successfully implemented quality rules, can have an essential influence on building permanent competitive advantages, are presented.
Year
Volume
Physical description
s.64-74,rys.,bibliogr.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-fbd46052-12cc-4f78-b48d-29c516b5bb99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.