Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Przyszłość zawodowa studentów kierunków rolniczych w wybranych krajach UE

Content

Title variants

EN
Professional prospects of agricultural studies graduates in selected EU countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie szanse znalezienia pracy zależą w dużej mierze od poziomu wykształcenia, rodzaju ukończonego kierunku, standardu uczelni, a nawet kraju realizacji studiów. Wyższe umiejętności i odpowiednie wykształcenie sprzyjają postawom innowacyjnym, wspierają i kształtują przedsiębiorczość oraz umiejętność elastycznego dostosowania do zmieniających się warunków. Pomimo, że rolnictwo nie jest najpopularniejszym kierunkiem studiów to ponad 90% badanych młodych Europejczyków zamierzało poszukiwać pracy w wyuczonym zawodzie. Trzy czwarte studentów było zdecydowanych pozostać i pracować w ojczyźnie. Materiał przygotowano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów kierunków rolniczych w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Polsce.
EN
Today, chances of finding employment depend on the level of education, the subject(s) studied, the perceived quality of the college, and even on the country of the studies realization. The West-European countries generally require professional qualifications and education for the population working in agriculture. Higher skills and a suitable education favour the innovative attitudes among people. They support and shape the entrepreneurship and flexible adaptation to changing conditions. They also enlarge the range of career choices. The aim of the paper was presenting the opinion of young Europeans about their professional future. Material was prepared basing on a survey of students of agricultural faculties in four European countries: Spain, Germany, Italy and Poland. In spite of the fact that agriculture is not the most popular course of studies, over 90% of respondents planed to obtain work in their acquired profession. Similarly, 74% of the students intended to live and work in their motherland.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.389-398,rys.,bibliogr.

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
author
author

References

  • Chyłek E. (2004): Uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Monografie i rozprawy naukowe, Wydawnictwo Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
  • Klepacki B. (2001): Warunki i szanse rozwoju polskiej wsi. [W:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  • Kobyłecki J. (2003): Procesy transformacji w polskim rolnictwie a inwestycje w kapitał ludzki. Rozprawa naukowa nr 73, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
  • Wawrzyniak B. (2001): Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wieś i rolnictwo 3.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ff92e768-5850-4bfb-b7e2-3f0e8c03838c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.