Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14(2) | 185-206

Article title

Ocena wartości kulturowej i turystycznej w świetle sposobu zagospodarowania obiektów zabytkowych na przykładzie Zamków nad Piotrówką

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł porusza nośny w ostatnim czasie temat zagospodarowania obiektów zabytkowych. Jego celem jest ocena wartości kulturowej i turystycznej w świetle sposobu zagospodarowania obiektów zabytkowych. W ocenie uwzględniono również status własnościowy zabytków oraz dokonane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany w architekturze budynków. Przedmiotem analiz są zamki i pałace tworzące szlak Zamków nad Piotrówką, tj. pałac w Kończycach Wielkich, zamek w Kończycach Małych, zamek w Zebrzydowicach w Polsce oraz pałac w Prstnej w Republice Czeskiej. W pracy wykorzystano metody studialne, terenowe oraz ocenę wartości turystycznej i kulturowej metodą bonitacji punktowej. Ponadto na podstawie obserwacji terenowych i materiałów źródłowych opracowano charakterystykę zagospodarowania i stanu zachowania obiektów zabytkowych. Wyniki oceny wskazują obiekty o najwyższej wartości kulturowej i turystycznej.

Year

Volume

Pages

185-206

Physical description

Dates

published
2019-11-08

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0009961c-304f-3e85-b1b6-7ff4b075af01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.