Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 575(10) | 25-38

Article title

Nagrody i kary jako oddziaływania wychowawcze rodziców zdolnych dzieci

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Nagrody i kary są nieodłącznym elementem wychowania w rodzinie. Kształtują postawy pożądane wychowawczo i ograniczają te, które są niepożądane. Prezentowany artykuł pokazuje, jaką rolę odgrywają nagrody i kary w wychowywaniu dzieci zdolnych. Na podstawie narracji rodziców uznających swoje dzieci za zdolne, dokonano analizy strategii wychowawczych rodziców związanych z nagradzaniem i karaniem. Wyniki badań pokazały, że rodzice dzieci zdolnych najczęściej stosują nagrody i kary w sytuacjach domowych, gdy chcą kształtować określoną postawę, uzyskać konkretny efekt w działaniu lub docenić starania i osiągnięcia dzieci. Okazało się, że rodzice nie stosują kar, aby wzmacniać rozwój dziecięcych zdolności. Nagrody, głównie pochwały i aprobata, są wykorzystywane wtedy, gdy rodzic czuje się dumny z wysiłku lub sukcesów swojego dziecka.

Keywords

Year

Volume

Pages

25-38

Physical description

Dates

published
2019-02-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-00529785-39a1-3746-9f8b-585c3ccfdb09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.