Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 25(25) | 169-184

Article title

ZNACZENIE LUSTRACJI W PROCESIE DEMOKRATYZACJI UKRAINY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule określono specyfikę lustracji na Ukrainie w latach 2014‒2016 która była trzecią, udaną próbą. Tym razem przeprowadzono instytucjonalizację procesu lustracji o poszerzonej treści: ograniczono możliwości zajmowania stanowisk publicznych w ciągu 10 i 5 lat dla funkcjonariuszy reżimu W. Janukowycza, skorumpowanych urzędników oraz byłych członków komunistycznej nomenklatury ta agentury KGB. Lustracji, także ta na Ukrainie rozpatrywana jest jako jeden z modeli sprawiedliwości okresu transformacji który sprzyja demokratyzacji, chociaż nie może odbywać się bezbolesne i bezbłędnie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-00c2c2b8-472d-3ad8-8a0f-9ed50f7049ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.