PL EN


2013 | 2013(72(128)) | 33-48
Article title

Rachunkowość zarządcza zgodna z koncepcją podejmowania decyzji opartych na dowodach

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja propozycji roli rachunkowości zarządczej zgodnej z koncepcją podej-mowania decyzji opartych na dowodach. Zastosowaną metodą jest teoretyzowanie, w tym przypadku, dokonanie interpretacji nadającej sens. Droga postępowania metodologicznego prowadzi przez przyjęcie trzech niezwiązanych perspektyw (podejście oparte na dowodach, ograniczona racjonalność, rachunko-wość zarządcza), interpretacja ich znaczenia oraz budowa i prezentacja trzypoziomowego podejścia do rachunkowości zarządczej. Argumentacja dotyczy postępowania opartego na dowodach, które jest ob-serwowane z punktu widzenia niedoskonałości, jakie nakłada na nie ograniczona racjonalność decyzji. W rezultacie tego zderzenia, podejmujemy decyzje na podstawie intuicji, doświadczenia lub danych (nie-kiedy przypadkowych), ale żadne z tych podejść nie jest podejmowaniem decyzji opartym na dowodach. W postępowaniu decyzyjnym i wyjaśniającym, akceptujemy przy tym konstrukcję, która każe traktować czynniki dostępne naszemu tymczasowemu postrzeganiu jako istotne; przyjmować założenie o związku przyczynowo-skutkowym między tymi czynnikami; przyjmować założenie, że relacja taka zachodzi w krótkim czasie; zakładać wreszcie, że tak opracowany zestaw hipotez należy udowodnić. Taki zbiór założeń opisuje nieuniknione á priori ludzkiego działania. Artykuł kończy prezentacja koncepcji rachun-kowości zarządczej jako (jednocześnie) dyscypliny naukowej, partnera w przedsiębiorstwie i w codzien-nej działalności praktycznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-01389fe7-d39b-3aae-a023-5738d5681b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.