Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2020(2) | 183-208

Article title

Nauki o bezpieczeństwie a sfera dydaktyki

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The education of staff and scientists needed by several spheres of the national economy or state departments is based on research work and cooperation with professional environment of future graduates. Therefore the research work has basic importance, because there cannot be spoken about development without: specified conceptual scientific base, as well as position in science, determined area of research work, specific scientific language, methodology of research attempts, well prepared crew and clarified paradigm. These is also the case of security sciences, which are functioning (together with defense sciences) in Poland since 2011. Both are continuing the output of former military sciences. But such state of affairs is not stable, so the higher education in the area of security is nowadays very important. Moreover scholar community should face the challenges related to continuing education in the field of security analysed in this article. Kształcenie kadr podejmujących działalność zawodową i naukową, a przez to spełniających niejako zapotrzebowanie odpowiedniego resortu czy segmentu gospodarki narodowej dokonuje się na bazie pracy naukowo-badawczej, jak i kontaktów ze środowiskiem, w którym przyszli absolwenci mają działać. Praca naukowo-badawcza ma podstawowe znaczenie, bowiem bez jasnego sprecyzowania obszaru badań i jego umiejscowienia w naukach, wykształcenia języka i bazy pojęciowej danej dziedziny, rozwinięcia metodologii prowadzenia prac badawczych, wykształcenia prowadzących badania kadr, czy wreszcie wypracowania paradygmatu danej dyscypliny trudno mówić o rozwoju. Nie inaczej jest z naukami o bezpieczeństwie. W swojej obecnej postaci funkcjonują one w Polsce od roku 2011, będąc do niedawna wraz z naukami o obronności, które „wchłonęły” (Rozporządzenie 2018/1818) kontynuacją dorobku nauk wojskowych. W kontekście tego krótkiego czasu i ciągłych zakusów związanych z pomijaniem ich dorobku fundamentalnego znaczenia nabiera prowadzona w uczelniach praca dydaktyczna na kierunkach studiów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Próżno ich szukać w najnowszych propozycjach restrukturyzacji nauk, jak choćby w propozycjach nowej orientacji nauk autorstwa Organizacji ds. Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD), tj. w wykazie dziedzin nauk i technik według klasyfikacji OECD (Wykaz dziedzin… WWW). W tym kontekście grono zajmujące się naukami o bezpieczeństwie musi sprostać przedstawianym w niniejszym artykule wyzwaniom związanym z kontynuacją działalności edukacyjnej w sferze bezpieczeństwa.

Year

Volume

Pages

183-208

Physical description

Dates

published
2020-06-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-019d9aa4-b0d9-31c7-99c7-49683e6206e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.