Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5(1) | 49-91

Article title

GENEZA PODMIOTÓW PRAWA PUBLICZNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Podmioty prawa publicznego odgrywają obecnie istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju. Działalność samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych i gospodarczych, a także takich podmiotów prawa publicznego jak np. Polski Czerwony Krzyż, Polska Akademia Nauk, czy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia w Polsce. Aktualnie trudno sobie wyobrazić efektywne funkcjonowanie państwa bez istnienia tej kategorii podmiotów prawa. Będąc bowiem samodzielne w swym działaniu, stanowią jednocześnie część aparatu państwa, którego działalność oparta jest na ustrojowej zasadzie decentralizacji i udziału obywateli w sprawowaniu władzy publicznej. Można wręcz stwierdzić, iż ich istnienie i warunki działania stanowią swoisty papierek lakmusowy urzeczywistniania idei demokratycznego państwa prawnego. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące genezy podmiotów prawa publicznego. Zaprezentowano w nim poglądy doktryny prawa dotyczące podmiotów prawa publicznego, począwszy od przełomu XVIII w. i XIX w, poprzez XIX w. i XX w, skończywszy na czasach nam współczesnych. geneza podmiotów prawa publicznego, administracja publiczna, władztwo publiczne

Year

Volume

Pages

49-91

Physical description

Dates

published
2019-08-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-01f9b0cb-7593-304b-83dc-bd58179b3870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.