Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | LXXX(4) | 245-255

Article title

Trójstronna relacja: lekarz – dziecko – rodzice. Refleksje po przeglądzie literatury

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy składające się na relację między profesjonalistami (lekarzami) a dzieckiem chorym i jego rodzicami. Założenie towarzyszące rozważaniom jest następujące: wszystkie podejmowane oddziaływania w sytuacji choroby dziecka powinny odbywać się przy udziale dwóch podmiotów – dziecka i rodziców, bowiem pominięcie jednego z nich okazuje się zakłócać realizację przyjętych celów i zadań. Bez wątpienia kluczowa w oddziaływaniach ze specjalistami jest zrozumiała trójstronna komunikacja, ponieważ od prawidłowej współpracy wszystkich podmiotów (a w przypadku małego dziecka – rodziców) zależy zarówno przebieg, jak i końcowy wynik leczenia.

Keywords

Year

Volume

Pages

245-255

Physical description

Dates

published
2019-09-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-02300e00-693e-3223-b3b2-9f46682b0702
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.