Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30(30) | 87-101

Article title

Pojęcie i istota bezpieczeństwa informacyjnego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, którą może zagwarantować państwo dzięki dostępnym środkom i technikom. Obecnie wyróżnia się kategorie bezpieczeństwa, wśród których swoje miejsce znalazło bezpieczeństwo informacyjne. Z uwagi na rolę, jaką we współczesnym świecie odgrywa informacja, i na to, jaki wpływ wywiera ona na państwa, społeczeństwa i jednostki, w literaturze przedmiotu zaczęto analizować informacyjną naturę bezpieczeństwa. Szeroki zakres omawianego zagadnienia oraz powiązana z nim tematyka wpłynęły na pojawienie się definicji bezpieczeństwa informacyjnego tak w ujęciu negatywnym, jak i pozytywnym. Celem artykułu jest wybór jednej spośród stworzonych przez doktrynę naukową definicji, najtrafniej ujmującej istotę bezpieczeństwa informacyjnego. Autorka w pracy wykorzystała metodologię opisową, a w szczególności posłużyła się metodą porównawczo-analityczną.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-02d22e60-abd0-3b8c-9540-9f07a75b4856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.