Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2013 | 10(2) | 139-145

Article title

Postrzeganie parków narodowych w kategoriach systemu rekreacyjnego, produktu turystycznego i zagospodarowania turystycznego przez organy zarządzające parkami

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w parkach narodowych w Polsce. Badania skierowano do organów zarządzających parkami narodowymi (dyrekcje parków narodowych oraz struktury organizacyjne zajmujące się turystycznym udostępnianiem parku). Tematyka poruszona w ankiecie dotyczyła postrzegania parków narodowych w trzech kategoriach: systemu rekreacyjnego, produktu turystycznego i zagospodarowania turystycznego. Uzyskane dane pozwoliły na szczegółową analizę podejścia badanych podmiotów do wspomnianych kategorii oraz dały podstawę do sformułowania wniosków dotyczących zagadnień turystycznego i rekreacyjnego użytkowania parków narodowych w Polsce.

Year

Volume

Pages

139-145

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-02eb373b-0208-3e4e-b74c-2f79722c65ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.