Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019(4) | 109-122

Article title

Russian natural gas sector: current situation, perspectives, and its importance for Europe

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Celem artykułu jest nakreślenie perspektyw dla rosyjskiego rynku gazu ziemnego w dającej się przewidzieć przyszłości oraz prezentacja rosyjskiego sektora gazowego na tle strategicznych „graczy” globalnego rynku. Autor analizuje problematykę związaną z produkcją, przesyłem i sprzedażą rosyjskiego gazu ziemnego. Główny problem dotyczy możliwości oraz ograniczeń, które definiują siłę rosyjskiego sektora „błękitnego paliwa”. Artykuł prezentuje skrótowo wyniki badań, które zostały uzyskane głównie dzięki metodzie studium przypadku. Weryfikacja głównej hipotezy zostanie dokonana z perspektywy top–down, uznając za kluczową analizę działań państwowych ośrodków decyzyjnych. Oddziaływania mniej jawne, w tym oddziaływania graczy niepublicznych (w postaci np. podmiotów gospodarczych), zostaną pominięte, przede wszystkim dlatego, że ich dokładniejsze uwzględnienie kierowałoby rozważania na skądinąd ciekawy, ale odmienny tor analizy sektorowych grup interesu.

Year

Volume

Pages

109-122

Physical description

Dates

published
2020-02-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-033fa7b3-e402-3442-9570-63ccb005e831
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.