Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11(2) | 22-25

Article title

Professional burnout among nurses and paramedics/ Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek i ratowników medycznych

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Introduction: The burnout syndrome is characteristic for people who face constant human interaction in their work. Health care professionals are listed in this category. Aim: The aim of this paper was to determine the scope of the burnout syndrome and to assess the degree of burnout among health care professionals. Material and Methods: The study was conducted among a population of 110 nurses and paramedics working in the Opole Province. The research tool used was an own questionnaire, the MBI Ch. Maslach burnout questionnaire and the PSS – 10 scale (Perceived Stress Scale). Results: The results show that passivity and uncertainty in dealing with people (33%) and low mental resilience (29%) are the main personality traits that influence the occurrence of burnout. Conclusions: Professional burnout occurs in all three dimensions of the syndrome, with varying degrees of severity, among health care professionals. Wstęp: Syndrom wypalenia zawodowego najczęściej występuje w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, a do tych należą pracownicy ochrony zdrowia. Cel pracy: Celem pracy jest określenie i identyfikacja wielkości problemu, jakim jest wypalenie zawodowe, oraz ocena stopnia wypalenia zawodowego wśród pracowników ochrony zdrowia. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 110 pielęgniarek i ratowników medycznych pracujących na terenie województwa opolskiego. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wypalenia zawodowego MBI Ch. Maslach oraz skali PSS-10 (Perceived Stress Scale). Wyniki: Wyniki badań przeprowadzonych wśród personelu ochrony zdrowia wskazują, iż bierność i niepewność w obcowaniu z ludźmi (33%) oraz niska odporność psychiczna (29%) to główne cechy osobowości mające wpływ na występowanie zjawiska wypalenia zawodowego. Wnioski: Objawy wypalenia zawodowego występują wśród pracowników ochrony zdrowia w każdym wymiarze tego syndromu.

Year

Volume

Pages

22-25

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-038a742b-0b04-379e-9a4e-6985cc6b2700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.