Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33(2) | 117-143

Article title

Skrzynka „Domni – Bezdomni” jako innowacyjny sposób pracy z osobami doświadczającymi bezdomności

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego pomysłu na pracę z osobami „bez domu”, za pośrednictwem narzędzia, jakim jest Skrzynka „Domni – Bezdomni”. Narzędzie to ma na celu ułatwienie osobom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb pojawiających się na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy tymi, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej „bez domu” a tymi, którzy chcą pomóc, wrażliwymi na drugiego człowieka „domnymi”. Pomagający za pośrednictwem Skrzynki „Domni – Bezdomni” ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do konkretnego bezdomnego oraz odpowiada jego realnemu zapotrzebowaniu. Pracę za pośrednictwem narzędzia, jakim jest Skrzynka, rozumiemy procesualnie przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, istnieje możliwość wyodrębnienia określonych, następujących po sobie etapów, przez które przebiega. Nie jest możliwe sztywne wytyczenie między nimi granic, ale raczej zarysowanie pewnych działań stanowiących o płynnym przejściu z jednego do drugiego etapu. Po drugie, współpraca wolontariusza z Uczestnikiem projektu wymaga każdorazowo indywidualnego i wzajemnego „docierania się”, dopasowania, różnorakich modyfikacji działań, co także przybiera formę interakcyjnego procesu nieustannego komunikowania się i negocjowania. W ramach wspomnianego procesu pracy za pośrednictwem Skrzynki wyróżnić można następujące etapy: otwarcia kontaktu, budowania relacji oraz „zamykania” kontaktu.W ramach każdego z powyższych etapów wyróżnić można wewnętrznie doszczegóławiające je podetapy. W ramach każdego etapu lub podetapu wskazujemy możliwości i trudności, które się z nim wiążą. Dodatkowo owe trudności i możliwości dzielimy w zależności od tego, czy praca przebiega w instytucji, czy też w środowisku otwartym.

Journal

Year

Volume

Pages

117-143

Physical description

Dates

published
2020-12-03

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-03c72d6c-3ea1-3750-a48e-aa5ec58512ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.