Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 133(1) | 240-250

Article title

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŚWIETLE RAPORTÓW KOMISJI KRÓLEWSKIEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł zajmuje się tematem zapewnienia bezpieczeństwa osobom nieletnim oraz ochroną przed wykorzystaniem seksualnym. Głównym źródłem analizy są wyniki dwóch Królewskich Komisji, których spotkania miały miejsce w Australii. Jedna w latach 1994–1997 zajmowała się działaniami policji stanu Nowa Południowa Walia. Druga w latach 2013–2017 była Królewską Komisją do Spraw Odpowiedzi Instytucji na Wykorzystanie Seksualne Dzieci. Artykuł ukazuje wyjątkową rzetelność prac Komisji i ich troskę o ofiary przemocy seksualnej, a także o zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie małoletniej, która jest pod opieką wychowawczą właściwej instytucji zajmującej się procesem wychowawczym dziecka, wskazuje także działalność dwóch organizacji w Polsce, które zajmują się problematyką opisywaną w artykule. Ukazane są również dane statystyczne, dotyczące wszystkich przebadanych instytucji, opublikowane przez Komisję Królewską. Z powodu ich obszernego zakresu, w tekście opisano tylko te instytucje, w których Komisja udokumentowała najwyższą liczbę nadużyć. Zwrócono także szczególną uwagę na potrzebę bezpieczeństwa i jego zapewnienie w procesie dojrzewania, wychowania i edukacji młodego człowieka oraz na pragnienie zbudowania niezależnego systemu i organizacji zajmującej się zapobieganiem pedofilii w różnych instytucjach, ze zwróceniem szczególnej troski na ofiary.

Year

Volume

Pages

240-250

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-03e33fe1-3a4c-3505-bc95-d34b95728e95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.