Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 89-98

Article title

UBÓSTWO, BEZROBOCIE I BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWE W CZWARTEJ REPUBLICE NIGERII

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niestety, mimo że Nigeria jest uważana za kraj mlekiem i miodem płynący, większość obywateli żyje w skrajnym ubóstwie. Nieprawidłowe polityki rozwojowe stosowane od 1999 r. doprowadziły kraj na skraj ruiny. Polityki te przejawiają się w rosnącym ubóstwie, bezrobociu, złych Received: 01 November 2019 Revised: 20 November 2019 Accepted: 20 December 2019 Published: 31 December2019 POVERTY, UNEMPLOYMENT AND NATIONAL INSECURITY IN NIGERIA’S FOURTH REPUBLIC UBÓSTWO, BEZROBOCIE I BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEW CZWARTEJ REPUBLICE NIGERII International Journal of Legal Studies № 2(6)2019 ISSN 2543-7097 ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478 © 2019 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska This is an open access article under the CC BY-NC license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) Orhero A.E., (2019). POVERTY, UNEMPLOYMENT AND NATIONAL INSECURITY IN NIGERIA’S FOURTH REPUBLIC; International Journal of Legal Studies, 2(6)2019: 89 - 98 DOI: 10.5604/01.3001.0013.7410 90 warunkach mieszkaniowych, chorobach, całkowitym upadku zabezpieczenia społecznego, złej opiece medycznej itp. Ubóstwo i bezrobocie, jako że problemy społeczne pozostały głównymi wyzwaniami rozwojowymi w dzisiejszej Nigerii. Na tym tle niniejszy dokument analizuje związki między ubóstwem, bezrobociem a niepewnością narodową w czwartej republice Nigerii. Stosując teorię przyczynowości, w artykule argumentowano, że deprywacja gospodarcza, frustracja i desperacja wśród młodzieży, zwłaszcza niższej klasy, są dziś podstawowymi przyczynami niepewności narodowej w Nigerii. Wyjście z niepewności, która przeniknęła Nigerię, opiera się na potrzebie zajęcia się kwestią ubóstwa gospodarczego i społecznej deprywacji mas poprzez zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Ubóstwo, bezrobocie, brak bezpieczeństwa, Nigeria

Year

Volume

Pages

89-98

Physical description

Dates

published
2020-01-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-03e87993-5d71-3510-8a29-358901ad9615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.