PL EN


2014 | 2014(80(136)) | 39-55
Article title

Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Znaczące miejsce w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi zajmuje nurt zainteresowań skupiony na międzynarodowych regulacjach rachunkowości i harmonizacji zasad sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest zaakcentowanie wkładu naukowego Profesor Jarugi w ten nurt, a zarazem wskazanie Jej roli w kształtowaniu wiedzy i praktyki w zakresie informacyjnych perspektyw dla zrównoważonego rozwoju społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. W artykule zastosowano metodę dedukcyjną wspomaganą studiami literatury. Autorki wykazały, że imponujący dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugi na zawsze wpisał się w podwaliny współczesnej rachunkowości ery informacji i wiedzy, wytyczył kierunki rozwoju współczesnego (także zintegrowanego) raportowania biznesowego w dobie wciąż rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-03f72811-fc35-3135-a521-b7ac75b74db0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.