Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | (11) | 281-304

Article title

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ АВІАПІДПРИЄМСТВА ЗА ЦІЛЬОВИМ ПІДХОДОМ НА ОСНОВІ BSC

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

Висвітлено сучасні тенденції на ринку авіабудування та актуалізовано необхідність трансформації системи менеджменту від індустріальної до партнерської моделі виробництва авіа продукції. Обґрунтовано передумови використання цільового підходу до оцінювання ефективності менеджменту. Запропоновано методику досліджень на основі використання системи збалансованих показників BSC та адаптовану автором модель ключових показників ефективності компанії для оцінювання ефективності менеджменту авіапідприємства. Таким показником визначено соціальну відповідальність бізнесу – інтегрований показник цінності підприємства для суспільства з метою покращення якості життя. За критеріями фінансової та клієнтської складової, розвитку та навчання, соціальної відповідальності, а також внутрішніх процесів на досягнення стратегічної мети діяльності авіабудівного підприємства визначено тенденції змін та встановлено глибину детермінантного впливу показників ефективності і побудовано карту (дерево) цілей ПАТ «Мотор Січ». Карта цілей дозволяє візуалізувати ключові проблеми діяльності компанії, що потребують управлінських впливів у стислий термін.

Year

Issue

Pages

281-304

Physical description

Dates

published
2019-02-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-043ddda7-48cc-3e5b-be6b-2ad4a3fa6b9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.