Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 2009(50) | 161-166

Article title

BRZESKIE MUZEUM W REZYDENCJI ZAMKOWEJ – DAWNIEJ I DZIŚ*

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Miasto Brzeg na Dolnym Śląsku, o zabudowie renesansowo-barokowej posiada liczne zabytki architektury, które na trwale wpisały się w historię sztuki europejskiej. Są to: ratusz (1572), Gimnazjum Piastowskie (1569) a także rezydencja zamkowa z dziedzińcem arkadowym i bramą widowiskową wzniesiona w 1558 r. dla ks. Jerzego II (1547-1586). Potrzeba powołania placówki muzealnej w Brzegu była odczuwalna już na początku XIX w. i uwidoczniła się w głosach lokalnej prasy tygodniowej. Bezpośrednim powodem utworzenia Muzeum Miejskiego w Brzegu była konieczność pomieszczenia licznych kolekcji ofiarowywanych miastu przez osoby prywatne na początku XX stulecia. Na skutek interwencji prasowych Hermana Weissteina., radcy budowlanego miasta władze pruskie w Berlinie zdecydowały się na odbudowę zamku, znacznie sfatygowanego przez mieszczące się w nim wówczas: intendenturę wojskową i magazyny zbożowe. W latach 1925-1930 odnowiono skrzydło wschodnie gdzie przeniesiono zbiory nowego muzeum i w dniu 30 listopada 1930 r. otwarto pierwszą ekspozycję historyczną. Kolekcja liczyła 4500 obiektów, m.in. rzemiosła artystycznego – głównie ceramiki, dokumentów i sztuki cechowej, rzeźby gotyckiej z okolicznych kościołów, zabytków kultury ludowej regionu, dokumentacji wydarzeń kulturalnych miasta oraz militariów. W latach 1930-1944 podjęto wysiłek restytucji całej rezydencji w związku z przygotowywaniem otwarcia w roku 1947 wielkiej wystawy historycznej, związanej z jubileuszem 500-lecia założenia miasta na prawie zachodnim,. W zamku miała mieścić się biblioteka regionalna, a muzeum ojczyźniane miało spełniać rolę medium propagującego historię regionu oraz jego osiągnięcia w dziedzinie kultury materialnej i umysłowej. W wyniku przegranej przez Niemcy hitlerowskie II wojny światowej Śląsk, a tym samym Brzeg znalazły się w obrębie Polski. W spalonym w lutym 1945 r. zamku założono Muzeum Piastowskie lecz ze znacznie uszczuplonymi zbiorami, które przemieszczano do innych placówek. Pozostałe zbiory skatalogowano w roku 1958. Następnie w 1962 r. powołano Muzeum Piastów Śląskich, którego statutowym zadaniem jest gromadzenie i eksponowanie zabytków historycznych obrazujących dzieje śląskich książąt piastowskich po wygaśnięciu dynastii królewskiej w Polsce w XIV wieku. Gmach zamku został ostatecznie odbudowany wraz z dziedzińcem arkadowym w 1976 roku. Najcenniejszą wystawą obecnego muzeum jest, otwarta w 2004 r., ekspozycja nekropoidalna nagrobków figuralnych Piastowiczów dolnośląskich zatytułowana „Pamięci Piastów Śląskich”, która znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych rezydencji zamkowej.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

161-166

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-046a5404-5e06-3fda-8c94-650bb71eb6f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.