Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17(1) | 13-20

Article title

Rola edukacji w tworzeniu społeczeństwa zrównoważonego – wybrane aspekty

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem niniejszego artykułu są zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Zdaniem autora najskuteczniejszym sposobem zmiany sytuacji ekologicznej jest zmiana rzeczywistości społecznej poprzez odpowiednią edukację. Ponieważ strukturalna analiza edukacji może pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmu kształcenia, autor dokonuje podziału procesów edukacyjnych na cztery obszary. Proponuje także wyróżnić trzy poziomy w ramach systemu edukacji dla zrównoważonego rozwoju: oświecenia ekologicznego, świadomości ekologicznej i kultury ekologicznej oraz podaje przykłady zastosowania ich w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Year

Volume

Pages

13-20

Physical description

Dates

published
2018-10-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0494ec77-01b9-334c-8515-f6b23fe744c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.