Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(2) | 169-182

Article title

SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE: Internet jako czynnik zmian politycznych na świecie i w Polsce.

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autor niniejszego artykułu podejmuje refleksje na temat znaczenia internetu w procesieświatowych zmian politycznych. Bunty i protesty ostatnich lat świadczą o jego ogromnejroli dla działalności ruchów społecznych – nowego, ważnego aktora życia społecznego.W tekście zaprezentowano również wyniki badań własnych nad znaczeniem internetuw życiu codziennym polskiej młodzieży zaangażowanej politycznie.

Year

Volume

Pages

169-182

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-04d1c2ca-67f7-3774-bf42-118a42b0e365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.