Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(3) | 5-23

Article title

Między wsparciem a pomocą – współpraca asystenta rodziny z logopedą

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy asystenta rodziny z logopedą, co w praktyce rzadko się zdarza. Asystent to kolejny zawód powołany do pracy z rodziną w obszarze jej wsparcia. „Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych” (Krasiejko, 2016, s. 5). Praca w tym zawodzie wymaga zatem ciągłego poszerzania kompetencji i ich dostosowania do potrzeb podopiecznych. W artykule przybliżony został jeden z tematów, z którym asystent rodziny może się spotkać w swojej pracy zawodowej i który może stanowić dla niego wyzwanie, a mianowicie temat prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka. Omówione zostały etapy rozwoju mowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowany opis przebiegu rozwoju mowy (normatywny – opóźniony – zaburzony) pozwoli na wczesne wychwycenie przez asystenta rodziny odstępstwa od normy rozwojowej, zwrócenie opiekunom dziecka uwagi na konieczność logopedycznej oceny stanu rozwoju mowy oraz udzielenie pomocy w zorganizowaniu konsultacji z logopedą. W wyniku przeprowadzonego badania logopeda zdecyduje o ewentualnej konieczności rozpoczęcia terapii i skieruje na badania specjalistyczne (np. audiologiczne, laryngologiczne, ortodontyczne, psychologiczne).

Journal

Year

Volume

Pages

5-23

Physical description

Dates

published
2020-07-13

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-04dd1d84-dd90-3bf8-91f9-12c8419a247a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.