Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(5) | 45-59

Article title

Poczucie sensu życia osób starszych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę poczucia sensu życia wśród osób w wieku senioralnym. Powstał on na podstawie fragmentu projektu badawczego przeprowadzonego w ramach pracy magisterskiej, którego przedmiotem jest poczucie sensu życia w percepcji badanych seniorów. Celem przedstawionej części badań jest opis sensu życia seniorów i przedstawienie wiedzy na temat starości i starzenia się. Zastosowaną strategią badawczą były badania jakościowe, a zbieraniu danych posłużyły wywiady narracyjne zgodnie z założeniami wywiadu według Steinara Kvale.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

45-59

Physical description

Dates

published
2020-01-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-053c7b36-7eae-3bb0-84b3-d94ad6e5b0a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.