Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 37(37) | 47-66

Article title

Państwowa Straż Pożarna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W ramach działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w Polsce realizowane są zadania z zakresu ratowania zdrowia, życia i mienia obywateli oraz ochrony środowiska. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem roli Państwowej Straży Pożarnej (PSP), która zajmuje bardzo ważne miejsce w KSRG, również jako jego organizator. Najpierw przedstawiono genezę i zadania KSRG oraz wskazano obszary bezpieczeństwa publicznego w Polsce, o które troszczą się podmioty zaangażowane w ten system, a także przybliżono zagadnienia związane z organizacją i zadaniami PSP. Następnie wskazano miejsce KSRG i PSP w zarządzaniu kryzysowym. Przedstawienie tych zagadnień pozwoliło stwierdzić, że PSP jest formacją odgrywającą wiodącą rolę w wielu działaniach ratowniczych i ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. jako filar KSRG.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-05d637a2-ace2-3252-a8af-a26d548eaf83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.