Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 137(1) | 135-147

Article title

RATOWNICTWO MEDYCZNE W POLICJI — PRZESZŁOŚĆ — TERAŹNIEJSZOŚĆ — PRZYSZŁOŚĆ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule, na podstawie analizy policyjnej dokumentacji, własnych doświadczeń autora oraz dostępnej literatury, przedstawiono rozwój ratownictwa w polskiej Policji w okresie lat 1990–2019. Przytoczono także przykłady działań ratowniczych podejmowanych przez policjantów, wskazujące na ich profesjonalne przygotowanie do niesienia pomocy innym osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Na podstawie analizy zgromadzonej literatury przedmiotu w rozważaniach przyjęto hipotezę, że ratownictwo w polskiej Policji po wielu latach przemian doczekało się statusu elementu niezbędnego do pełnienia codziennej służby przez polskich policjantów.

Year

Volume

Pages

135-147

Physical description

Dates

published
2020-06-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-060db325-01a5-3613-8ca8-4de25a7df89f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.