Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 19(3) | 47-65

Article title

Międzypokoleniowe aspekty turystyki przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Obserwowane od lat tendencje związane z coraz większym zainteresowaniem miastami jako destynacjami turystycznymi, a także dominacją mieszkańców Niemiec wśród turystów zagranicznych odwiedzających Polskę skłoniły do podjęcia badań, których celem było rozpoznanie cech turystyki przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania, z uwzględnieniem różnic międzypokoleniowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań własnych z lat 2014-2016. Obejmowała ona cechy ilościowe ruchu turystycznego oraz poziom zadowolenia turystów z pobytu w Poznaniu. Zastosowano metodę ankietową CAWI oraz PAPI. Łącznie badaniami objęto 505 respondentów. Wyniki badań wykazały, że w obrębie poszczególnych grup wiekowych, pomimo pewnych podobieństw, występują też znaczne różnice w zakresie sposobu organizacji podróży turystycznej. W głównej mierze turyści z Niemiec wyrażali duże zadowolenie z pobytu w Poznaniu, jednak w zależności od grupy wiekowej dostrzegalne było zróżnicowanie w kwestii chęci rekomendowania miasta jako destynacji turystycznej czy ponownego przyjazdu.

Keywords

Year

Volume

Pages

47-65

Physical description

Dates

published
2018-10-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0636b94a-822e-31e2-aba2-fce8e07db4fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.