Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2013(3) | 7-27

Article title

Analiza teoretyczna polityki zagranicznej UE- przykład polityki wobec rynków finansowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki zagranicznej UE w odniesieniu do regulacji rynków finansowych. Chciałbym ocenić, czy zewnętrzna polityka gospodarcza cierpi na te same problemy, które specjaliści dostrzegają we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Ponadto, celem artykułu jest próba uchwycenia najlepszej perspektywy teoretycznej w naukach społecznych dla badania wyżej przedstawionych zjawisk. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że w literaturze przedmiotu widoczne są przynajmniej trzy rodzaje podejścia koncepcyjnego do zewnętrznej polityki gospodarczej UE: teoria realistyczna, instytucjonalna i konstruktywistyczna. The purpose of this article is to analyze the EU’s foreign policy with regard to the regulation of financial markets. I would like to assess whether the external economic policy suffers from the same problems that professionals perceive in the Common Foreign and Security Policy. In addition, the purpose of this article is to find out the most promising of theoretical perspectives in the social sciences for the study of the phenomena described above. It should be noted that in the literature can be seen at least three conceptual approaches to the EU’s external economic policy: realism, institutionalism and constructivism.

Year

Volume

Pages

7-27

Physical description

Dates

published
2020-04-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-069cf0a5-bd6a-3a89-aa62-85da7296c278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.