Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17(17) | 190-202

Article title

STRUKTURA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest problemom systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z analizą bezpieczeństwa, metodologii oceny ryzyka. W drugiej części artykułu omówiono rodzaje współczesnych zagrożeń w środowisku, określając tym samym zakres działań administracji samorządowej jako zadań własnych, prowadzone niezależnie i na własną odpowiedzialność. Podsumowaniem artykułu są wnioski i obserwacje poczynione w trakcie analizy i badań w kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu samorządowym.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-06a29376-e194-358a-80e9-0eacee954cc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.