PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 28-33
Article title

FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Forum Edukatorów Muzealnych powstało w 2006 roku. Pomysłodawcami i organizatorami projektu byli pracownicy Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Pałacu w Wilanowie. Jego członkami jest obecnie 250 pracowników działów edukacji 140 polskich muzeów. Od samego początku swojego istnienia Forum działa bez formalnej struktury organizacyjnej i realizuje swoje projekty dzięki wsparciu poszczególnych muzeówPodstawowymi celami działalności Forum są: integracja środowiska edukatorów muzealnych, wypracowanie standardów działalności edukacyjnej w muzeach, wymiana doświadczeń pracowników edukacyjnych, podniesienie rangi zawodowej edukatora muzealnego, prowadzenie szkoleń i organizacja konferencji z zakresu edukacji muzealnej, działalność na rzecz utworzenia kierunku studiów podyplomowych kształcących w zakresie edukacji muzealnej oraz wspólna realizacja przez muzea zrzeszone projektów edukacyjnych. Od 2007 r. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z MKiDN oraz wsparciu organizacyjnemu udzielonemu przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych działa również poprzez własną stronę internetową – Portal Edukacji Muzealnej – www.edukacjamuzealna.pl.Strona internetowa Forum została podzielona na dwie części – publiczną i branżową. W ogólnodostępnej części publicznej internauci mogą znaleźć informacje o poszczególnych muzeach i ich działaniach edukacyjnych. W części branżowej, dostępnej po rejestracji i zalogowaniu edukatora muzealnego znajdują się rozbudowane narzędzia komunikacyjne i informacyjne umożliwiające wymianę doświadczeń edukatorów, realizację wspólnych projektów oraz wymianę poglądów. Zachęcamy wszystkich edukatorów muzealnych do rejestracji na stronie i korzystanie z oferowanych przez nią możliwości w codziennej pracy. W 2010 r. rozpoczęły się prace nad przebudową i unowocześnieniem strony internetowej, która po ich zakończeniu oprócz części informacyjnej uzyska również rozbudowany moduł publicystyczny na kształt internetowej gazety. Głównym projektem realizowanym przez Forum Edukatorów Muzealnych jest obecnie „Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce” mający w I etapie rozpoznać stan tej edukacji, a w II wydać publikację w formie zbioru analiz, wniosków i zaleceń, mających pomóc w stabilnym rozwoju tej sfery aktywności muzeów w Polsce. Raport ten wzorowany jest na podobnych opracowaniach realizowanych w minionych latach w Europie Zachodniej (Anglia, Niemcy, Francja) i Stanach Zjednoczonych. Patronat nad raportem i działaniami Forum objęli Ministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
28-33
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-06d3a27b-88ce-3d78-ae51-70b9016c8a5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.