Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(124) | 13-27

Article title

Z problematyki ustawowych wskazań wymiaru kary dyscyplinarnej wobec policjantów. Rozważania na tle poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia reguł, rządzących dyscyplinarnym wymiarem kary wobec policjantów. Skupiając uwagę na determinantach, zawężających tzw. swobodę orzeczniczą, starano się określić ich rolę w procesie kształtowania konsekwencji prawnych, które w sposób nieuchronny wiążą się z reżimem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przyjmując tradycyjny podział ustawowych wskazań wymiaru kary, aprobowany na płaszczyźnie odpowiedzialności represyjnej, odrębnie przeanalizowano zasady, dyrektywy oraz okoliczności wpływające na rodzaj zastosowanej reakcji dyscyplinarnej wobec funkcjonariuszy Policji.

Year

Volume

Pages

13-27

Physical description

Dates

published
2019-11-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-07493d52-ef44-3f5c-bbec-138f12074663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.