PL EN


2011 | 2011(63(119)) |
Article title

Analiza ewolucji pojęcia wartości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wartość jest pojęciem kluczowym we wszystkich dyscyplinach nauki ekonomii, a jej znaczenie jest szczególnie widoczne w finansach i rachunkowości, gdzie kwestie szeroko rozumianej wyceny, czyli szacowania wartości, są niezwykle istotne. Artykuł prezentuje w zarysie analizę ewolucji rozumienia pojęcia wartości. Poczynając od okresu antycznego i pierwszych wzmiankowań o wartości, poprzez kluczowe koncepcje średniowiecza, szkoły klasycznej, jak również koncepcję Karola Marksa został zarysowany kierunek zmian w rozumieniu istoty wartości, którego zwieńczeniem jest krótka charakterystyka najpowszechniejszych koncepcji współczesnych. Celem rozważań jest zwrócenie uwagi Czytelników na znaczenie pojęcia wartości oraz ewolucyjny charakter jego rozwoju, zarówno w sferze teoretycznej, jak i w praktyce rachunkowości.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-078f76bd-64a3-3dbd-b7a8-f4185f855a1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.