PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 87-96
Article title

MIĘDZY OŚWIECENIOWĄ MISJĄ MUZEUM A INNOWACYJNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Udostępnienie wilanowskiego muzeum w 1805 r. publiczności przez Stanisław Kostkę Potockiego było efektem działalności jego twórcy na rzecz edukacji społeczeństwa. Muzeum miało świadomie oddziaływać na Polaków poprzez budowanie właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Obecnie innowacyjna oferta edukacyjna Muzeum Pałacu w Wilanowie jest udoskonalana w odwołaniu do misji muzeum z 1805 roku. Celem nadrzędnym, wynikającym z kierunku nadanego przez założyciela muzeum jest budowa społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ułatwienie dostępu do wiedzy. Dzięki współczesnym możliwościom technicznym (np. digitalizacji zbiorów, edukacji na odległość) ogólnodostępność muzeum znacznie się zwiększyła. Muzeum Pałac w Wilanowie jako depozytariusz dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego wytyczyło kierunki podejmowanych działań edukacyjnych zgodne z przyjętą strategią upowszechniania. Tematyka proponowana odbiorcom obejmuje zagadnienia dotyczące historii, sztuki i obyczaju dawnej Rzeczypospolitej, ale także natury. Dwubiegunowa edukacja pozwala na określenie płaszczyzn wspólnych, przenikania się problemów związanych z ochroną zabytków oraz wartościami przyrodniczymi krajobrazu historycznego. Tak konstruowana oferta wpisuje się w obecne tendencje edukacji zintegrowanej, opartej na łączeniu dziedzin sztucznie rozdzielonych w trakcie nauczania szkolnego. Oferta edukacyjna, której naczelnym założeniem jest rozciągnięcie procesu upowszechniania wiedzy na okres przed wizytą w muzeum, w jej trakcie i po niej, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe. Formy komunikacji społecznej proponowane przez muzeum uwzględniają poziom percepcji zróżnicowanych odbiorców oraz posługują się różnymi kanałami przekazu. Wielowątkowość programu, otwartość i wielokanałowość procesu upowszechniania pozwala na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest integracja społeczeństwa poprzez równy dostęp wszystkich grup obywateli do wiedzy i dziedzictwa kulturowego, którego depozytariuszem jest muzeum. Działalność edukacyjna Muzeum Pałacu w Wilanowie została objęta patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, a innowacyjna oferta edukacyjna Wilanowa uhonorowana nagrodą Sybilli 2009.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
87-96
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-079e4bf6-7be6-3a87-9130-35a5b487e9c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.