Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(125) | 44-54

Article title

Zaburzenia preferencji seksualnych na przykładzie seksualnego wykorzystywania dzieci — charakter i następstwa zjawiska

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną osoby dorosłej noszące znamiona wykorzystywania seksualnego w literaturze przedmiotu nie zostało precyzyjnie zdefiniowane. Takie formy zachowań określa się zamiennie terminami przemocy seksualnej, czynów lubieżnych, molestowania seksualnego, nadużycia seksualnego. Brak precyzyjnej definicji zjawiska oraz wyraźnych kryteriów diagnostycznych stanowi jedną z zasadniczych przyczyn rozbieżności w szacowaniu liczby ofiar seksualnych nadużyć. Ich skala nie jest jednak marginalna, a konsekwencje, szczególnie gdy ofiarą jest dziecko, nie mogą pozostać bagatelizowane

Year

Volume

Pages

44-54

Physical description

Dates

published
2019-11-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-08bc15a8-e516-34e0-aa83-a500fd1b38e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.