Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019(3) | 45-65

Article title

New paths of research in the European Commission’s compliance practice: the example of Poland

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Nowe kierunki badań nad praktyką kontrolną Komisji Europejskiej na przykładzie Polski Celem artykułu jest zaproponowanie nowych kierunków badań w obszarze kontroli przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie wobec rosnącego w Europie eurosceptyzmu. Artykuł proponuje na przykładzie Polski, że uformował się nowy sposób prowadzenia polityki unijnej, który wymyka się tradycyjnym klasyfikacjom i wymaga przemyślenia istniejących teorii nt. źródeł naruszeń państw. Skutkuje to koniecznością rewaluacji dotychczasowej praktyki kontrolnej KE i niesie ze sobą potrzebę nowego spojrzenia na stosowane przez Komisję procedury, metody i narzędzia kontroli nie tylko względem naruszeń prawa EU, ale również w sporze dotyczącym zasady praworządności, gdzie zachowania obu stron są symptomatyczne dla ich ogólnej praktyki.

Year

Volume

Pages

45-65

Physical description

Dates

published
2019-11-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-09c61230-cadf-37a1-adb2-e289335b2251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.