Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 71-82

Article title

Zarządzanie zyskami jako jeden z kierunków rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje pojęcia i badania dotyczące zarządzania zyskami w spra-wozdawczości finansowej. Zarządzanie zyskami zostało zaliczone do pozytywnej teorii rachunkowości i przedstawione na tle celów i cech jakościowych sprawozdań finansowych. Określono również najczęściej stosowane kategorie sprawozdawcze stanowiące przedmiot zarządzania zyskami. Została też postawiona hipoteza ba-dawcza: czy bardziej restrykcyjne regulacje sprawozdawczości finansowej są w sta-nie ograniczyć zjawisko zarządzania zyskami.W głównej części artykułu przytoczono stosowane w literaturze przedmiotu de-finicje zarządzania zyskami oraz dylematy w rozumieniu tego pojęcia. Zaprezento-wano trzy podejścia do zarządzania zyskami: białe (pozytywne), szare (neutralne) i czarne (negatywne).W ostatniej części artykułu podano kierunki badań nad zarządzaniem zyskami, m.in. z punktu widzenia restrykcyjności regulacji rachunkowości oraz jakości spra-wozdań finansowych. Hipoteza badawcza nie została zweryfikowana pozytywnie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-09fb72de-9a75-327e-8286-010b9fb6febb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.