Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5(1) | 147-157

Article title

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł obejmuje omówienie nowej instytucji prawa wprowadzonej do Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącej europejskiej współpracy administracyjnej. Analizie poddano zakres i rozmiar oraz szczegółowość przepisów regulujących ponadnarodową współpracę administracyjną. Omówione zostały zasady europejskiej współpracy administracyjnej, zakres podmiotowy i przedmiotowy tytułowej problematyki. Zwrócono uwagę na sposoby wszczęcia tej współpracy oraz formy. Odniesiono przyjęte rozwiązania w zakresie europejskiej współpracy administracyjnej do regulacji projektu Modelu kodeksu postępowania administracyjnego UE przygotowanego przez Research Network on EU Administrative Law. Wyprowadzono wniosku dotyczące charakteru i kształtu przyjętych rozwiązań w zakresie europejskiej współpracy administracyjnej. europejska współpraca administracyjna, zasady europejskiej współpracy administracyjnej, ReNEUAL

Year

Volume

Pages

147-157

Physical description

Dates

published
2019-09-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0a2df21d-928e-33b5-9acb-cf2da587df43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.