Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 101-111

Article title

CHARAKTERYSTYKA PENETRACJI ROWEROWEJ FRAGMENTU TRANSWIELKOPOLSKIEJ TRASY ROWEROWEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Ponieważ jedną z coraz bardziej popularnych form aktywności fizycznej jest turystyka rowerowa w artykule zostaną przedstawione zagadnienia związane z penetracją rowerową. Celem głównym artykułu jest wzbogacenie oferty turystycznej badanego szlaku rowerowego (fragmentu Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej) oraz aktywizacja rekreacyjna. Cel pracy osiągnięty zostanie poprzez uzyskanie i prezentację informacji o penetracji rowerowej w trzech aspektach: charakterystyki parametrów trasy i aktywności fizycznej, form prezentacji graficznej oraz edukacyjnym. W badaniach zastosowano technikę pomiaru penetracji rowerowej wykorzystującą nawigację satelitarną. W wyniku badań uzyskano dane dotyczące ogólnych parametrów penetracji dotyczących badanej trasy takich jak: czas penetracji, dystans, wysokość maksymalna i minimalna, deniwelację trasy, prędkość jazdy, częstość skurczów serca, wartość wydatku energetycznego (kcal) oraz dane szczegółowe odnoszące się do poszczególnych odcinków o długości 1 km. Istotnym walorem prezentacji wyników jest ich graficzna dokumentacja. Przyjmuje ona postać map hybrydowych i satelitarnych oraz wykresów zmienności parametrów podczas pokonywania trasy. Uzyskane wyniki charakteryzujące penetrację rowerową stanowią istotny materiał empiryczny mogący wzbogacić ofertę turystyczną danego szlaku oraz regionu, przez który przebiega. Charakterystykę parametrów penetracji rowerowej można wykorzystać w różnych typach ofert turystycznych: drukowanych materiałach promocyjnych, tablicach informacyjnych umieszczanych na szlaku, stronach internetowych co może wpłynąć na aktywizację rekreacyjną badanego szlaku.

Year

Volume

8

Pages

101-111

Physical description

Dates

published
2019-12-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0a39f8e2-c226-3086-93aa-1b4e80c76c41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.