Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 49-58

Article title

Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu sprawozdania finan-sowego przygotowanego przez IASB i FASB, a także wady i zalety sformułowanych rozwiązań.Do zalet zaliczono między innymi:1) fakt wspólnego opracowania koncepcji przez obie Rady,2) duże znaczenie omawianego projektu dla podniesienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,3) spójność na poziomie każdego wiersza, jako podstawową cechę sprawozdania,4) wprowadzenie obowiązku ujawniania wyniku całościowego.Wątpliwości natomiast budzą zwłaszcza:1) trudności z podziałem aktywów i zobowiązań, kosztów i przychodów oraz wpływów i wydatków pomiędzy wyróżnione sekcje i kategorie,2) brak rozstrzygnięć co do sprawozdań skonsolidowanych,3) znaczne koszty wdrożenia proponowanej koncepcji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0a544631-2f12-3385-bd1d-7c5e6e9175fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.