PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 49-58
Article title

Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu sprawozdania finan-sowego przygotowanego przez IASB i FASB, a także wady i zalety sformułowanych rozwiązań.Do zalet zaliczono między innymi:1) fakt wspólnego opracowania koncepcji przez obie Rady,2) duże znaczenie omawianego projektu dla podniesienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,3) spójność na poziomie każdego wiersza, jako podstawową cechę sprawozdania,4) wprowadzenie obowiązku ujawniania wyniku całościowego.Wątpliwości natomiast budzą zwłaszcza:1) trudności z podziałem aktywów i zobowiązań, kosztów i przychodów oraz wpływów i wydatków pomiędzy wyróżnione sekcje i kategorie,2) brak rozstrzygnięć co do sprawozdań skonsolidowanych,3) znaczne koszty wdrożenia proponowanej koncepcji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-0a544631-2f12-3385-bd1d-7c5e6e9175fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.