Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(131) | 129-141

Article title

O POTRZEBIE ODEJŚCIA OD TRADYCJI, CZYLI NOWE TECHNIKI UTRWALANIA WYGLĄDU MIEJSCA ZDARZENIA ORAZ INFORMACJI PŁYNĄCYCH ZE ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Miejsce zdarzenia jest najbogatszym źródłem informacji o przestępstwie i przestępcy. Bardzo ważna jest rola oględzin miejsca. Ich przebieg i wyniki dokumentowane są w protokole oględzin, w miarę potrzeby sporządzana jest dokumentacja techniczna, która stanowi nieodzowny materiał poglądowy. Obecnie katalog technicznych rozwiązań oraz urządzeń dedykowanych tej czynności jest długi i stale powstają kolejne nowoczesne rozwiązania, które mają upraszczać i wspomagać pracę techników kryminalistyki oraz biegłych. Dość wspomnieć o możliwości wykorzystania w dokumentacji technicznej specjalistycznych programów komputerowych oraz technologii naziemnego skanowania 3D.

Year

Volume

Pages

129-141

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0aa01b69-08a8-33c5-8d82-ea18bec8d60c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.