Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 35(3) | 43-64

Article title

Edukacyjny dom międzypokoleniowy – innowacja działań na rzecz integracji międzypokoleniowej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Edukacja międzypokoleniowa i integracja międzypokoleniowa to jedne z najważniejszych wyzwań wynikających ze starzenia się społeczeństwa polskiego i jego konsekwencji. W obszarze tych wyzwań mieści się m.in. poszukiwanie nowych form instytucjonalnych służących integracji i edukacji międzypokoleniowej. W artykule przedstawiono projekt edukacyjnego domu międzypokoleniowego składającego się z: domu międzypokoleniowego, świetlicy środowiskowej, dziennego domu pobytu dla osób starszych. Planowana placówka wpisuje się w idee polskiej pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, ukierunkowanej ku wyzwalaniu sił społecznych zarówno w wymiarze indywidualnym, grupowym, jak i społeczności lokalnej. Podstawą działalności opisywanej placówki jest szeroko pojęta edukacja, w tym edukacja międzypokoleniowa, co służy nie tylko wzbogacaniu i dalszemu rozwojowi jej podopiecznych, lecz także sprzyja solidarności społecznej oraz identyfikowaniu i wykorzystywaniu potencjału jednostek, grup i środowiska lokalnego.

Journal

Year

Volume

Pages

43-64

Physical description

Dates

published
2020-07-13

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0ae99984-3cb7-3dd2-aa8e-d79529847ec5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.