Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 91-114

Article title

ZGODA MAŁOLETNIEGO NA UDZIELANIE SZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza tematu wyrażania zgody przez małoletniego na szczególne świadczenia zdrowotne mające charakter nieleczniczy lub mieszany takie jak eksperyment medyczny, przerywanie ciąży, przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, dawstwo krwi. Dodatkowo omówione zostały kwestie związane z antykoncepcją oraz decyzjami wiążącymi na przyszłość dziecka. Metodologia badań opierała się na metodzie doktrynalnej. Badania skupiały się na analizie aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Metody, które zastosowano to analiza ora metoda opisowa. Ogólną zasadą jest, że do ukończenia 16 roku życia przez małoletniego, jego rodzice decydują o udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. W momencie, kiedy dziecko ukończy 16 lat, może współdecydować wraz z rodzicami o leczeniu. Ustawodawca zadecydował o tym aby w odniesieniu do niektórych świadczeń zdrowotnych zastosować odmienne od ogólnych reguły. Najwcześniej, bo od 13 roku życia, małoletni może współdecydować z rodzicami o przeszczepie szpiku, przerywaniu ciąży, a najpóźniej, bo od 17 roku życia o dawstwie krwi. Najbardziej liberalnie została uregulowana kwestia zgody na eksperyment medyczny, ponieważ limit wieku został zastąpiony wymogiem posiadania przez małoletniego wystarczającego rozeznania. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące tego czy rozróżnienie świadczeń medycznych ze względu na ich specjalny charakter jest właściwe. Dodatkowo zaproponowano zmiany w prawie odnoszące się do wyrażania zgody przez dziecko na przedstawione świadczenia, mające na celu ujednolicenie przepisów. małoletni, dziecko, przedstawiciel ustawowy, zgoda, świadczenie zdrowotne, ochrona

Year

Volume

Pages

91-114

Physical description

Dates

published
2020-07-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0b02b1f3-f7b0-3761-856f-e8f25c276a5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.