Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 2010(51) | 34-47

Article title

RAPORT O STANIE EDUKACJI MUZEALNEJ PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU BADAŃ

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi podsumowanie pierwszego etapu badań pod nazwą „Raport o stanie edukacji muzealnej”, które prowadzone są od lipca 2009 r. przez Forum Edukatorów Muzealnych. Celem badania było uzyskanie ogólnego obrazu stanu edukacji muzealnej na podstawie danych liczbowych zawartych w ankiecie wysłanej do wszystkich muzeów w Polsce. Wyniki pozwoliły wyodrębnić grupę ponad 300 muzeów wytypowanych do badań „terenowych” w drugim etapie w latach 2010-2011. Jednocześnie w sposób potwierdzony konkretnymi danymi przedstawiony został obraz sytuacji edukacji muzealnej w polskich muzeach. Krytyczna analiza ujawnia generalnie braki w zakresie: infrastruktury, wykorzystania nowoczesnych technologii, profesjonalizacji personelu, elastyczności polityki zatrudnienia, różnorodności propozycji programowych oraz otwartości na nietradycyjne formy i działania edukacyjne. Niemniej jednak są muzea, które wykraczają poza minimalny standard, starając się wykorzystać potencjał edukacyjny, który posiadają przechowywane w nich zbiory, traktując tę dziedzinę zadań własnych poważnie, jak wskazują na to różnorodne, wieloaspektowe obszary ich zaangażowania w działalność edukacyjną. Z otrzymanych danych wynika, iż jest to całkiem spora grupa kilkudziesięciu muzeów, prowadzonych przez różnych organizatorów. Obecnie Forum Edukatorów Muzealnych zaangażowane jest w drugi etap badań, podczas których analizie podawane są czynniki wpływające na funkcjonowanie edukacji muzealnej, takie jak jej relacje w obrębie muzeum, odniesienie do systemu edukacji sformalizowanej (szkolnej), instytucji naukowych, badawczych, kulturalnych i społecznych, sposoby postępowania z publicznością, metody nauczania, miejsce w polityce regionalnej i narodowej oraz potencjał społeczny i ekonomiczny. Zakończenie projektu w postaci publikacji pełnego „Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce” przewidywane jest w roku 2011.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

34-47

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0b449fd1-71f5-3f9e-98ae-f39264f286cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.